Araştırmalarım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Araştırmalarım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2 Haziran 2017 Cuma

Deniz İşkolunda Sendikalaşma Düzeylerindeki Değişim

Hepimizin bildiği üzere sendikalar çalışma hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Özellikle ülkemizde son dönemlerde ortaya çıkan kiralık işçilik konusu her ne kadar sendikalaşmayı önleyen ve sendikaların faaliyet alanlarını kısıtlayan bir durum olsa da deniz işkolu olarak adlandırdığımız 16 No'lu Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk işkolunda durum biraz daha farklı işliyor. Çalıştığım kurum olan Türkiye Denizciler Sendikası için yapmış olduğum çalışma sadece deniz işkolunda sendikalaşmadaki farkındılığı artırmaya yönelik bir çalışma olmakla birlikte sendikalaşma oranlarındaki değişimi tanımlayıcı niteliktedir. Bu yüzden akademik bir çalışma niteliğini taşımaya yönelik bir amaç gütmemektedir. 

SlideShare profilimden paylaştığım çalışmaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

24 Haziran 2016 Cuma

Türkiye'de İşsizlik Oranlarındaki Değişim (2005-2015)

İşsizlik, çalışma gücü ve arzusunda olan ve cari ücretten çalışmaya razı olup da iş bulamayan işgücünü ifade eder. İşsizlik oranı ise iş bulamayan nüfusun toplam işgücü oranına bölünmesiyle elde edilir. Bu çalışma da Türkiye'de 2005 ve 2015 yılları arasındaki işsizlik oranlarındaki değişim ele alınmıştır. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD verilerinden yararlanarak hazırlanan tablo da yıllar bazında oranlardaki değişim açık bir şekilde görülmektedir. Buna göre TÜİK verilerine göre işsizlik oranı en çok %13.1 ile 2009 yılında görülürken OECD verilerine göre en çok %12.6 ile 2009 yılında görülmektedir. 

İşsizlik oranının TÜİK verilerine göre en düşük %8.4 ile 2012 yılında olduğu görülürken, OECD verilerine göre %8.2 ile 2012 yılında olduğu görülmektedir.
15 Haziran 2016 Çarşamba

Türkiye'de İşgücüne Katılım Oranındaki Değişim (2011-2014)

İlk yazımda da sizlere artık blogumu tam manasıyla bir kişisel blog havasında tutacağımı ve her edindiğim bilgiyi paylaşacağımı yazmıştım. Haber kanallarını ve gündemi yakından takip eden ve işsizlik, istihdam, işgücüne katılım oranlarıyla biraz olsun ilgiliyseniz bu yazım ilginizi çekecek cinsten, o yüzden okumaya devam edin derim.

Günümüzde ülkemizin en büyük iç sorunlarından biri de işsizliktir hiç şüphesiz. İşsizliğin belirlenmesi ise toplam işsiz sayısının toplam işgücüne oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Özetle işgücüne katılım oranı çalışan nüfusun aktif çalışabilecek nüfusa oranı ile bulunmakta ve işsizlik sorunu ile yakından ilgilidir.  2011 ve 2014 yılları arasında durağan bir seyir izleyen bu oran farklı kuruluşlar tarafından tespit edilmekte ve insanların kafaları karışmakta. Bu yazımda kısaca bu oranı inceleyen ulusal ve yerel kurumların tespitleri hakkında bilgi vereceğim ve karşılaştırmalı bir analizini sizlere sunacağım. Araştırmanın günümüz verilerini daha da aydınlatması ve son durumu daha net bir şekilde ortaya koyması açısından 2011 ve 2014 yılları ele alınmıştır.

Öncelikle bu araştırma da kullanılan kaynaklar OECD İstatistikleri, İndexMundi İstatistikleri, TÜİK Verileri, Dünya Bankası Verileri ve Trading Economics sitesinden elde edilen verilerdir. Araştırmanın herhangi bir resmi boyutu olmayıp sadece kişisel ilgi ve merak çerçevesinde yapıldığını belirtmekte fayda vardır.

İşgücüne katılım oranı olarak adlandırılan oran şu anda halihazırda çalışan nüfusun toplam işgücüne  (15 yaş ve üzeri nüfus) bölümü ile hesaplanarak bulunmaktadır. Dr. Metin BERBER* işgücüne katılım oranını bir makalesinde ise "Kurumsal olmayan sivil nüfus içinde çalışmak isteyenleri ifade eder." şeklinde tanımlamıştır.

İşgücüne Katılım Oranı

2011 2012 2013 2014
TÜİK %47,4 %47,6 %48,3 %50,5
Dünya Bankası %50 %49 %49 %49
Trading Economics %47,3 %47,7 %48,6 %50,6
OECD %49,9 %50 %50,8 %50,5
İndexMundi %49,5 %49,4 %49,4 -
Tablo.1 - İşgücüne katılım oranı verilerinin kurumlara göre dağılımları


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2011 yılında %47,4 olan işgücüne katılım oranı, 2012 yılında %0,02 kadar bir artışla %47,6 seviyesine çıkmış. İlerleyen yıllarda artışına devam eden oran 2013 yılında %48,3, 2014 yılında ise büyük bir sıçrama göstererek %50,5 olmuştur. 

Dünya Bankası verilerine göre ise 2011 yılında %50 olan işgücüne katılım oranı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında %49 seviyesinde seyretmiştir.

OECD verilerine göre işgücüne katılım oranı ülkemizde 2011 yılında %49,9, 2012 yılında %50, 2013 yılında %50,8 ve 2014 yılında ise %50,5 olarak görünmektedir.

Trading Economics verilerine göre ülkemizde 2011 yılında işgücüne katılım oranı %47,3, 2012 yılında %47,7, 2013 yılında %48,6, 2014 yılında ise %50,4 oranında görünmektedir.

Son olarak ülkemizdeki işgücüne katılım oranı İndexMundi verilerine göre 2011 yılında %49,5, 2012 yılında %49,4 ve 2013 yılında ise %49,4 olarak saptanmıştır. 

İnceleme çerçevesinde görüldüğü üzere ortalama olarak ülkemizdeki işgücüne katılım oranı 2011 yılında %48 civarında iken 2012 yılında %49 seviyelerine yükselmiş, bu oran 2013 yılında %49,2 seviyelerine gelmiş ve 2014 yılında ise tahmini olarak %50,5 seviyesinde seyir etmiştir.**

Avrupa ve diğer OECD ülkeleri baz alındığında ülkemizdeki işgücüne katılım oranının düşük seviyelerde olduğu ve 2016 Şubat ayı TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üstü vatandaşın sadece %50,8 kadar bir kısımının işgücüne katılım göstermesi bunun bir kanıtı niteliğindedir.

Dipnot:

Dr. Metin BERBER, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD Bşk.

** Belirtilen veriler tahmini hesaplamalar doğrultusunda yapılmış olup gerçek ortalamayı yansıtmamaktadır.

14 Haziran 2016 Salı

Merhaba Dünya

Her blogger'ın kişisel bloglarında kullandığı ilk cümledir "Merhaba Dünya"... Bende geleneği bozmadan yeni blogumdan dünyaya yeniden merhaba diyorum. Öncelikle kısaca şunu belirtmem gerekiyor ki birçoğunuz beni tanıyorsunuzdur. Son zamanlarda sürekli bir blog açıp kapatma hastalığına yakalandım. Bu yüzden beni tanıdığı halde hatırlayamayanlarınız olacaktır. 


merhaba-dunya

Ben Emre Kerim Yıldız, kendime son taktığım lakapla "Mütevazi Wordpress'ci" olarak da hatırlayanlarınız olur. Öncelikle şunu söylemek isterim evet ben bir Wordpress ustasıyım (gerçi ustasıyım demek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama baya bir bilgim var). Peki soracaksınız ve haklısınız da "Madem Wordpress'cisin neden Blogger'da blog açtın?" diye. Hemen siz sormadan ben cevaplamak isterim. Ben şimdiye kadar kendime açtığım bloglara öyle çok fazla para vereyim, hadi para verdim reklam alayım da verdiğim parayı çıkarayım gibi bir derdim olmadı. Keza açtığım bloglara dahi para ödemedim (kişisel bloglar tabi). Bu yüzden bir süredir burada yazdığım blogumun da yakında kapanacağını bildiğim için bende en güzel Blogger açayım hem para derdim olmaz hem rahat ederim hemde yazdığım yazılarım silinmez dedim ve blogumu açtım. Kısaca Blogger'a (benim için eski dosttur) dönüş sebebim direkt olarak maddi.

Peki diyeceksiniz hadi geldin eyvallah, daha önce yazmışsın ona da tamam, şimdi ne yazacaksın be mübarek. Valla doğruyu söylemek isterim onu bende tam olarak bilmiyorum ama aklıma ne eserse ve güncel olarak ne ile karşılaşıyorsam onu yazmayı düşünüyorum. Kısaca biraz SEO, biraz gündem, biraz işçiler, biraz siteler, biraz eskiler derken liste bu şekilde uzayıp gidecek. Giriş için bu kadar laf kalabalığı yeter heralde geriye kalan enerjimi ve yazma isteğimi de diğer yazılara saklayım.