18 Nisan 2017 Salı

| Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Notlarım

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" Ankara'daki İLO merkezinde yapıldı. Birbirinden değerli hocaların ve farklı kurumlardan temsilciler (sendikalar, kamu kurumları, işveren temsilcileri) eşliğinde çok güzel iki gün geçirdik.


İlk gün sabah derslerinde bize İLO'nun sendikal özgürlük ve sendikal haklar konusunda ne derece hassas olduğunu ve 1919'dan günümüze İLO'nun gelişimi ve yaşanan olaylar hakkında belki de en net bilgileri öğrenebileceğimiz tek kaynak olan Prof. Dr. Mesut Gülmez'den dinledik.

Öğleden sonra dersinde ise bizlere Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, İLO'nun 87 No'lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 No'lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmeleri hakkında genel bilgi vererek işleyiş ve uygulanması hakkında bilgiler verdi.

İkinci günün sabah ve öğleden sonra derslerinde yine Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, İLO'nun 135 No'lu İşçi Temsilcileri, 151 No'lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi ve 154 No'lu Toplu Pazarlık Sözleşmesi hakkında bilgilendirerek yine işleyiş ve uygulanmasına ilişkin bilgiler verdi.

Son oturumda ise Prof. Dr. Nurhan Süral, bizlere Avrupa Birliğinin Sosyal Diyaloğa İlişkin Müktesebatı hakkında bilgi verdi ve eğitimin sonunda ise sertifikalarımızı dağıttı.

Programın genel görünümü bu şekilde geçti ancak bir kaç ufak detay dışında... Bu detaylardan birisi benim varlığından yeni haberim olduğu ve bana göre en çok ilgiyi toplayan İMECE Ev İşçileri Sendikası oldu. Birçoğu kayıt dışı olarak çalıştırılan ve günümüzde çok geri planlarda olan ve herhangi bir yasal güvencelerinin olmaması nedeniyle iş cinayetlerinin dahi dikkate alınmadığı ev işçileri (bizlerin daha çok hizmetçi, temizlikçi olarak bildiği) arasında örgütlenmeyi amaçlayan ve onların yasal olarak güvencelerini sağlamaya çalışan İMECE Ev İşçileri Sendikası eğitim süresince özellikle en çok dikkat çeken ve o dikkati sonuna kadar hak eden sendikaydı.

Bunun dışında benim açımdan tanışmaktan büyük zevk aldığım ve onur duyduğum Liman-İş Sendikası'nda Endüstri İlişkileri Uzmanı olan ve benimle oldukça ilgilenen Enis Kaya'da bu eğitimin bana kattığı ufak detaylardan sadece biri...

Ayrıca DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasında Toplu Sözleşmeler Daire Müdürü olarak görev yapan Engin Sezgin ve özellikle konuşmalarıyla beni oldukça etkileyen yine Genel İş Sendikasında Eğitimci olarak görev yapan değerli Gökhan Alpuğan bu eğitimin bana kattığı ufak ama tıpkı diğer ufak detaylar gibi bir o kadar önemli detaydı.

Aslında yazım bu kadar değil ancak uzun yazılar genelde insanları sıktığı için çok fazla uzatmak istemedim o yüzden eğitimlerden aldığım notları ve sözleşmelerin içeriği hakkında açıklayıcı güzel bir yazıyı da bir sonraki yazıma bırakmayı uygun gördüm.

Teknolojiyi seven aynı zaman işçi hakları, toplu iş hukuku ve iş hukukuna ilgisi olan ve sendikalar hakkında araştırma yapmayı seven birisiyim sadece... Çalışma Ekonomisi mezunu ve sendika uzmanı...