24 Haziran 2016 Cuma

| Türkiye'de İşsizlik Oranlarındaki Değişim (2005-2015)

İşsizlik, çalışma gücü ve arzusunda olan ve cari ücretten çalışmaya razı olup da iş bulamayan işgücünü ifade eder. İşsizlik oranı ise iş bulamayan nüfusun toplam işgücü oranına bölünmesiyle elde edilir. Bu çalışma da Türkiye'de 2005 ve 2015 yılları arasındaki işsizlik oranlarındaki değişim ele alınmıştır. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD verilerinden yararlanarak hazırlanan tablo da yıllar bazında oranlardaki değişim açık bir şekilde görülmektedir. Buna göre TÜİK verilerine göre işsizlik oranı en çok %13.1 ile 2009 yılında görülürken OECD verilerine göre en çok %12.6 ile 2009 yılında görülmektedir. 

İşsizlik oranının TÜİK verilerine göre en düşük %8.4 ile 2012 yılında olduğu görülürken, OECD verilerine göre %8.2 ile 2012 yılında olduğu görülmektedir.
Teknolojiyi seven aynı zaman işçi hakları, toplu iş hukuku ve iş hukukuna ilgisi olan ve sendikalar hakkında araştırma yapmayı seven birisiyim sadece... Çalışma Ekonomisi mezunu ve sendika uzmanı...