15 Haziran 2016 Çarşamba

| Türkiye'de İşgücüne Katılım Oranındaki Değişim (2011-2014)

İlk yazımda da sizlere artık blogumu tam manasıyla bir kişisel blog havasında tutacağımı ve her edindiğim bilgiyi paylaşacağımı yazmıştım. Haber kanallarını ve gündemi yakından takip eden ve işsizlik, istihdam, işgücüne katılım oranlarıyla biraz olsun ilgiliyseniz bu yazım ilginizi çekecek cinsten, o yüzden okumaya devam edin derim.

Günümüzde ülkemizin en büyük iç sorunlarından biri de işsizliktir hiç şüphesiz. İşsizliğin belirlenmesi ise toplam işsiz sayısının toplam işgücüne oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Özetle işgücüne katılım oranı çalışan nüfusun aktif çalışabilecek nüfusa oranı ile bulunmakta ve işsizlik sorunu ile yakından ilgilidir.  2011 ve 2014 yılları arasında durağan bir seyir izleyen bu oran farklı kuruluşlar tarafından tespit edilmekte ve insanların kafaları karışmakta. Bu yazımda kısaca bu oranı inceleyen ulusal ve yerel kurumların tespitleri hakkında bilgi vereceğim ve karşılaştırmalı bir analizini sizlere sunacağım. Araştırmanın günümüz verilerini daha da aydınlatması ve son durumu daha net bir şekilde ortaya koyması açısından 2011 ve 2014 yılları ele alınmıştır.

Öncelikle bu araştırma da kullanılan kaynaklar OECD İstatistikleri, İndexMundi İstatistikleri, TÜİK Verileri, Dünya Bankası Verileri ve Trading Economics sitesinden elde edilen verilerdir. Araştırmanın herhangi bir resmi boyutu olmayıp sadece kişisel ilgi ve merak çerçevesinde yapıldığını belirtmekte fayda vardır.

İşgücüne katılım oranı olarak adlandırılan oran şu anda halihazırda çalışan nüfusun toplam işgücüne  (15 yaş ve üzeri nüfus) bölümü ile hesaplanarak bulunmaktadır. Dr. Metin BERBER* işgücüne katılım oranını bir makalesinde ise "Kurumsal olmayan sivil nüfus içinde çalışmak isteyenleri ifade eder." şeklinde tanımlamıştır.

İşgücüne Katılım Oranı

2011 2012 2013 2014
TÜİK %47,4 %47,6 %48,3 %50,5
Dünya Bankası %50 %49 %49 %49
Trading Economics %47,3 %47,7 %48,6 %50,6
OECD %49,9 %50 %50,8 %50,5
İndexMundi %49,5 %49,4 %49,4 -
Tablo.1 - İşgücüne katılım oranı verilerinin kurumlara göre dağılımları


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2011 yılında %47,4 olan işgücüne katılım oranı, 2012 yılında %0,02 kadar bir artışla %47,6 seviyesine çıkmış. İlerleyen yıllarda artışına devam eden oran 2013 yılında %48,3, 2014 yılında ise büyük bir sıçrama göstererek %50,5 olmuştur. 

Dünya Bankası verilerine göre ise 2011 yılında %50 olan işgücüne katılım oranı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında %49 seviyesinde seyretmiştir.

OECD verilerine göre işgücüne katılım oranı ülkemizde 2011 yılında %49,9, 2012 yılında %50, 2013 yılında %50,8 ve 2014 yılında ise %50,5 olarak görünmektedir.

Trading Economics verilerine göre ülkemizde 2011 yılında işgücüne katılım oranı %47,3, 2012 yılında %47,7, 2013 yılında %48,6, 2014 yılında ise %50,4 oranında görünmektedir.

Son olarak ülkemizdeki işgücüne katılım oranı İndexMundi verilerine göre 2011 yılında %49,5, 2012 yılında %49,4 ve 2013 yılında ise %49,4 olarak saptanmıştır. 

İnceleme çerçevesinde görüldüğü üzere ortalama olarak ülkemizdeki işgücüne katılım oranı 2011 yılında %48 civarında iken 2012 yılında %49 seviyelerine yükselmiş, bu oran 2013 yılında %49,2 seviyelerine gelmiş ve 2014 yılında ise tahmini olarak %50,5 seviyesinde seyir etmiştir.**

Avrupa ve diğer OECD ülkeleri baz alındığında ülkemizdeki işgücüne katılım oranının düşük seviyelerde olduğu ve 2016 Şubat ayı TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üstü vatandaşın sadece %50,8 kadar bir kısımının işgücüne katılım göstermesi bunun bir kanıtı niteliğindedir.

Dipnot:

Dr. Metin BERBER, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD Bşk.

** Belirtilen veriler tahmini hesaplamalar doğrultusunda yapılmış olup gerçek ortalamayı yansıtmamaktadır.

Teknolojiyi seven aynı zaman işçi hakları, toplu iş hukuku ve iş hukukuna ilgisi olan ve sendikalar hakkında araştırma yapmayı seven birisiyim sadece... Çalışma Ekonomisi mezunu ve sendika uzmanı...